Bazat e Sigurisë

  • Home
  • /
  • Bazat e Sigurisë

Siguria

Duke qënë se peshkimi në zhytje të lirë konsiderohet si një sport ekstrem, siguria në det gjatë ushtrimit të sportit dhe jashtë tij, janë të rëndësisë parësore. Më poshtë gjeni ABC-në e sigurisë gjatë peshkimit në apnea.