Elior Kulla me Gofe +10kg
26
Apr

Masat e lejuara të gjahut

Shqipëria ashtu si edhe shumë vende të tjera të Evropës që dalin në Mesdhe, i bazohet normave mesdhetare të masave të peshqve të lejuar. Megjithëse në treg ndodh shpesh të gjesh edhe arka me Spalca (sarago) 6 cm secilia, po kjo nuk do të thotë që lejohet. Ne si komunitet duhet të jemi shumë rigorozë në respektimin e madhësive minimale ose të pakten ato të keshilluara në evropë nëse duam të ruajmë detin e te kemi edhe për nesër. Më poshtë janë përmasat e peshqve më të hasur prej nesh dhe norma minimale e madhësise së tyre e matur në cm. (kolona e mesme tregon emrin biologjik)

Parimi kryesor i masës së peshkut, është që ai të ketë kaluar pjekurinë seksuale dhe të ketë pasur mundësi të kryejë procesin e shumimit.

 1. Açuga – Engraulis encrasicolux  – 9 cm
 2. Ngjala – Belone belone -25 cm
 3. Qefulli – Mugil sp – 25cm
 4. Kerri (Rofio) – Pinephelus guaza – 45 cm
 5. Korb – Scianea umbra – 20 cm
 6. Dental – Dentex sp – 30 cm
 7. Grongo – Conger conger – 50 cm
 8. Lampuga – Stromateus fiatola – 60 cm
 9. Lic – Lichia amia – 60 cm
 10. Merluci – Merluccius merluccius – 20 cm
 11. Mormora – Lithognathus mormyrus – 15cm
 12. Morena – Muraena helena – 60cm
 13. Morena e zeze – Gymnothrax unicolr – 60 cm
 14. Koca – Sparus auratus – 20 cm
 15. Peshku shpate – Xiphias Gladius – 140 cm
 16. Peskatriçe – Lophius piscatorius – 40 cm
 17. Romb – Psetta maxima – 20 cm
 18. Salpa – Salpa salpa – 15 cm
 19. Spalca (saragua) – Diplodus spp – 15 cm
 20. Skumber – Scomber scombrus – 20 cm
 21. Levreku – Dicentrachus labrax – 25 cm
 22. Ton – Thunnus thynnus – 70 cm ose 6.4kg
 23. Barbun – Mullus spp – 11 cm
 24. Tordo (peshk bari) – Labrus merula e labrus vividis – 20 cm