01
Aug

Pasioni

Qëllimi i faqes www.spearfishingalbania.com është edukimi nëpërmjet ndarjes së pasionit për gjuetinë nënujore në apnea sipas standarteve të duhura, duke mbajtur fokusin tek siguria dhe mbrojtja e mjedisit nënujor shqiptar.

Në këtë faqe anëtarët ndajnë praktikat më të mira, problematikat si edhe sugjerimet e tyre për çështje të ndryshme që i perkasin këtij sporti. Të gjithë të apasionuarit janë të ftuar të japin kontributin e tyre në artikuj e media informuese.